VRBOVNICA, n.o.

Vrbovnica n.o.

 

 

Domov sociálnych služieb

 

 

Chránená dielňa
 
Vrbovnica n.o.
ul. Orechová - Skleníky 2890
085 01 Bardejovská Nová Ves IČO: 37886321
DIČ: 2021761885
Mgr. Zuzana Šterbáková
štatutár
Kontakty
054/4723240
0902256162
vrbovnica@proxisnet.sk
O
nás
Prijímanie
klientov
Naše
služby

 

Zverejnenie
 
Kniha
náštev
Kde
sme

 

Výročná správa 2013

 

Fotogaléria

 

 

Výrobky chránenej dielne
Sociálna
starostlivosť
Ciele voľnočasových
aktivít
Terapie a činnosti
realizované s klientmi
Sociálna starostlivosť:

 

Medzi najdôležitejšie vízie v našom zariadení patrí aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb, aby sa každý z nich s našou odbornou i ľudskou pomocou a podporou aktívne dopracoval k vrcholu svojich možností. Táto vízia je zámerná a cielená, a vedie k udržaniu alebo k zvyšovaniu doteraz získaných schopností, zručností, prípadne napomáha k zlepšovaniu celkového fyzického aj psychického zdravia prijímateľov. Za týmto účelom v zariadení poskytujeme množstvo podporných terapií, záujmových činností a voľnočasových aktivít, ktoré eliminujú nežiaduce patologické javy v správaní. Našim cieľom je umožniť prijímateľom sociálnych služieb žiť plnohodnotný sociálne aktívny život, kde rešpektujeme a napĺňame individuálne požiadavky prijímateľa.

 

 

 

 

Počasie

Dnes

Kalendár

 

 

 

 

VRBOVNICA n.o., ul. Orechová - Skleníky 2890, 085 01 Bardejovská Nová Ves

 

 

aktualizácia
15. január 2020