VRBOVNICA, n.o.

Vrbovnica n.o.

 

 

Domov sociálnych služieb

 

 

Chránená dielňa
 
Vrbovnica n.o.
ul. Orechová - Skleníky 2890
085 01 Bardejovská Nová Ves IČO: 37886321
DIČ: 2021761885
Mgr. Zuzana Šterbáková
štatutár
Kontakty
054/4723240
0902256162
vrbovnica@proxisnet.sk
O
nás
Prijímanie
klientov
Naše
služby

 

Zverejnenie
 
Kniha
náštev
Kde
sme

 

Výročná správa 2013

 

Fotogaléria

 

 

Výrobky chránenej dielne
Sociálna
starostlivosť
Ciele voľnočasových
aktivít
Terapie a činnosti
realizované s klientmi
Ciele voľnočasových aktivít:

 

 • ovplyvňujú zdravotný stav prijímateľa,
 • zvyšujú kvalitu jeho života,
 • aktivizujú ho,
 • zlepšujú jeho adaptáciu,
 • zmierňujú stres,
 • zvyšujú sebavedomie,
 • zlepšujú a udržiavajú zručnosti a schopnosti prijímateľa v oblasti fyzickej, psychickej aj sociálenej.
 •  

   

   

   

  Počasie

  Dnes

  Kalendár

   

   

   

   

  VRBOVNICA n.o., ul. Orechová - Skleníky 2890, 085 01 Bardejovská Nová Ves

   

   

  aktualizácia
  15. január 2020