Vrbovnica n.o.

 

 

Domov sociálnych služieb

 

 

Chránená dielňa
 
Vrbovnica n.o.
ul. Orechová - Skleníky 2890
085 01 Bardejovská Nová Ves IČO: 37886321
DIČ: 2021761885
Mgr. Zuzana Šterbáková
štatutár
Kontakty
054/4723240
0902256162
vrbovnica@proxisnet.sk
O
nás
Prijímanie
klientov
Naše
služby

 

Dokumenty
Zverejnenie
 

 

Kde
sme

 

Výročná správa 2013

 

Fotogaléria

"Reťaz je taká silná, aký je silný najslabší článok reťazca." (neznámy autor)          "Iné je tvoje dieťa. Je iné, ale nie je horšie." (Heinrich Behr)

O našej neziskovej organizácii

 

Vrbovnica n.o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecnoprospešné služby. Sociálne služby poskytujeme formou ambulantnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb. Naše služby poskytujeme v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

Cieľom našej neziskovej organizácie v širšom pojme je podať pomocnú ruku ľuďom, ktorý sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. V užšom chápaní našich cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb všetkým klientom nášho zariadenia, vytvoriť im pohodlie, dôstojné podmienky, aby počas pobytu v zariadení prežívali krásne chvíle plné radosti, pohody, rešpektujúc klientov bez ohľadu na rasu a vierovyznanie.

Úzko spolupracujeme s rodinnými príslušníkmi, poskytujeme pre nich sociálne poradenstvo.

Počasie

Dnes

Kalendár

 

 

 

 

VRBOVNICA n.o., ul. Orechová - Skleníky 2890, 085 01 Bardejovská Nová Ves

 

 

aktualizácia
20. august 2023