VRBOVNICA, n.o.

Chránená dielňa a Domov sociálnych služieb

VRBOVNICA n.o.
ul. Orechová - Skleníky 2890
085 01 Bardejovská Nová Ves IČO: 37886321
DIČ: 2021761885
Mgr. Zuzana Šterbáková
štatutár
Kontakty
054/4723240
0902256162
vrbovnica@proxisnet.sk

 

Kto
sme
Naše
výrobky
Kniha
náštev
Kde
sme

 

Zverejnenie
 

 

Náhradné
plnenie

 

Výročná správa 2013

 

Fotogaléria

 

 

"Reťaz je taká silná, aký je silný najslabší článok reťazca." (neznámy autor)          "Iné je tvoje dieťa. Je iné, ale nie je horšie." (Heinrich Behr)

Marec, prvý jarný mesiac,
slniečko vonku svieti,
tak žiarme úsmevom aj my.

 

 

 

"Je lepšie žiť s veselou mysľou v hlave
ako na zlatom tróne pri bohato prestretom stole
a prichádzať o svoj pokoj."
EPIKUROS zo Samu

 

 

Dar od Komunitnej nadácie Bardejov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Kúpeľno - reprezentačný ples
v Bardejovských Kúpeľoch


ĎAKUJEME
Na kolesách za lepším životom... ĎAKUJEME...

V mene prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia Vrbovnica n.o. a zamestnancov chránenej dielne, by sme radi vyslovili úprimné a veľké ďakujem Komunitnej nadácii v Bardejove, ktorá darovala formou grantu našej neziskovej organizácii finančný dar na zakúpenie ojazdeného auta.
Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu v sociálnych službách sme veľmi radi, že ste nám svojím príspevkom umožnili urobiť ďalší krôčik k zlepšeniu finančnej situácie, v ktorej sa momentálne nachádzame.
Vykonať toto dielo by nebolo možné bez pomoci ľudí, ako ste Vy. Teší nás, že naše problémy Vám nie sú ľahostajné a že svoju priazeň nám prejavujete nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi.
Vážime si Vás ako ľudí s veľkým srdcom, ktorí berú zdravotne ťažko znevýhodnených ľudí ako súčasť našej spoločnosti, chápu ich ťažkosti, sny a skryté túžby, ale i ťažkosti zariadení sociálnych služieb, v ktorých títo ľudia žijú. Ešte raz Vám srdečne ďakujeme za Vašu pomoc a dobročinnosť a prajeme veľa pracovných i osobných úspechov.

Mgr. Zuzana Šterbáková
Vrbovnica n.o.

 

 

 

 

Dar od spoločnosti Bardejovsk0 Kúpele, a.s.

Už uskutočnené akcie

 

2018

 

 • 28.03.2018   Materská škola, Bardejovská Nová Ves,
 • 26.03.2018   1. základná škola Komenského, Bardejov,
 • 25.03.2018   Kultúrny dom, Zborov,
 • 25.03.2018   Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov, Rhodyho 6,
 • 22.03.2018   Veľkonočný jarmok VUB Poprad, Bernolákova 17,
 • 21.03.2018   Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Prešov, Volgogradská 5,
 • 20.03.2018   7. základná škola Vinbarg, Bardejov, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16,
 • 14.03.2018   Základná škola Raslavice.
 •  

   

  2016

   

   

 • 7.01.2017   16. Kúpeľno - reprezentačný ples v Bardejovských Kúpeľoch
 • 23.11.2016   Slávnostná recepcia pri príežitosti 20. výročia
 • 22.03.2016   Materská škola Bardejov - Vinbarg
 • 20.03.2016   Kultúrny dom v Zborove
 • 17.3.2016   DSS Volgogradská v Prešove
 • 16.03.2016   HOS - pletenie košíkov
 • 16.3.2016   7. základná škola v Bardejove
 •  

  Ponúkame Vám výrobky z prútia

   

   

  SME AJ NA FACEBOOKU

   

   

   

   

  Počasie

  Počasie Bardejov - Svieti.com

  Dnes

  Kalendár

   

   

   

   


  webmaster

  ©2018